Sekcja HR


Jak każda sekcja, HR to przede wszystkim ludzie, ale nie byle jacy.
Ludzie o silnych charakterach, ambitni, dążący do realizacji swoich
celów, pracowici, wytrwali i zawsze zmotywowani do tego, by osiągnąć
coś więcej niż wszyscy inni. Świadczą o tym najlepiej organizowane
przez nas 3 duże projekty tj. "Projekt Biznesmen", "Akademia Lidera"
oraz "Warsztaty Menedżera". Ponadto na terenie Białegostoku
koordynujemy "Karierosferę" oragnizowaną przez Wrocławskie
Stowarzyszenie WIGGOR. Jednak nasze działania to nie tylko organizacja
projektów, podczas cotygodniowych spotkań doskonalimy się w zakresie
samorozwoju oraz wystąpień publicznych. To właśnie my! Właściwi ludzie
na właściwym miejscu.

Foto   News

Foto  News